top of page
WhatsApp Image 2021-06-22 at 21.13.16.jp

SWARTBROEK

Dé actuele website voor en door de bewoners van Swartbroek.

Home: Welkom
WhatsApp Image 2021-06-22 at 21.13.16 (1

Swartbroek

De dorpsraad van Swartbroek heeft sinds 1 januari 2021 de website aangepast naar huidige, moderne tijd. Deze website is zogenaamd ”responsive”. Dit wil zeggen dat alles zich aanpast aan het scherm waarmee u kijkt

Deze nieuwe website van Swartbroek bevat alle informatie die van belang kan zijn voor inwoners en geïnteresseerde nieuwkomers. Swartbroek staat bekend als het kleinste kerkdorp van Weert met bijna 900 inwoners, maar met een levendig verenigingsleven (16) en diverse kleine bedrijven, waarvoor u niet het dorp uit hoeft. Swartbroek ligt: op 5 km van de stadskern Weert en 2 km van de supermarkt in Ell, in een natuurlijke gebied 'de Krang', dat onderhouden en verzorgd wordt door natuurmonumenten, en op 2 km van de A2 richting Maastricht en Eindhoven.

Swartbroek is een ideale en rustige woonomgeving voor jonge gezinnen met kinderen. Met een bassischool en diverse sport - en muziekverenigingen in de buurt is er voor ieder wat wils. De dorpsbelangen worden beheerd door een dorpsraad die onze belangen met regelmaat bij de gemeente Weert onder de aandacht brengt.
Diverse werkgroepen zetten zich in om activiteiten te organiseren voor de jeugd en inwoners in het algemeen. De werkgroep "School en B.S.O", zet zich in de school te behouden omdat er op dit moment een gering aantal leerplichtige leerlingen in ons dorp woonachtig is. Het geringe aantal inwoners van Swartbroek heeft tot gevolg dat ook onze verenigingen onder druk komen te staan. Het is moeilijk om bestuursfuncties en ledental op peil te houden. Mocht er interesse zijn om in Swartbroek te gaan wonen, neem gerust contact op via onderstaande gegevens.

Informatie Dorpsraad Swartbroek

De Dorpsraad behartigt de belangen van de dorpsbewoners en zorgt samen met die bewoners voor de leefbaarheid in het dorp. Zij vormt een intermediair tussen verschillende organen zoals gemeente, politie, andere dorpen en wijken van Weert, om zodoende de belangen van het mooie Swartbroek te behartigen.


In de Dorpsraad zitten enthousiaste vrijwilligers die geregeld bij elkaar komen om het doel: leefbaarheid van het dorp, te verwezenlijken. Naast de leden van de Dorpsraad zijn ook werkgroepen, die onder de Dorpsraad functioneren, actief. Daarbij moet je denken aan de:
- Werkgroep Sinterklaasviering,
- Werkgroep Sint Maarten,
- Werkgroep behoud peuterspeelzaal en school,
- Werkgroep buurtpreventie
- Werkgroep Kermis.

- Werkgroep Dorpsblad

- Werkgroep AED

- Werkgroep rommelroute

- Werkgroep Kerstmis

- Werkgroep infrastructuur

- Werkgroep Wandel 4 daagse Swartbroek

- Werkgroep Leefbaarheid


Door het gebruik maken van werkgroepen kunnen specifieke activiteiten doorgang vinden. Ben je geïnteresseerd, wil je meedenken, wil je de belangen van ons mooie dorp behartigen, heb je ideeën genoeg en wil je die verwezenlijken meld je aan. Wil je vooraf informatie dan kun je je wenden tot een van de zittende leden of je vraag stellen via e-mail: webmaster@dorpsraad-swartbroek.nl
De Dorpsraad bestaat momenteel uit de volgende personen:
Gerda Koonen

Janneke Puts-Jacobs
Frank Everaerts
Eric Prast

Veerle Smolenaers

Joeri Gielen

Introductie WhatsApp Buurtpreventie

Veel inwoners van Swartbroek hebben zich aangesloten bij 'WhatsApp Buurtpreventie'.

Om extra mogelijkheden te bieden tot het vergroten van de veiligheid in Swartbroek hebben we een Facebook pagina "Buurtpreventie Swartbroek" opgezet.
Deze pagina zal bestaan naast de al beschikbare Whatsapp Buurtpreventie.
De Facebook pagina biedt ruimte voor het delen van extra informatie omtrent veiligheid in ons dorp.
Denk hierbij aan het oproepen tot tips na inbraak of diefstal, het signaleren van onveilige situaties die niet urgent zijn, tips ter verbetering van veiligheid, etc. Je kunt de pagina eenvoudig "volgen", zodat je automatisch op de hoogte blijft van nieuwe berichten.
Als je zelf een bericht wilt delen kun je dit sturen naar buurtpreventie@dorpsraad-swartbroek.nl
De beheerders zorgen ervoor dat het bericht vervolgens op Facebook geplaatst wordt.
Aangezien Facebook een heel open medium is, immers iedereen kan de pagina bekijken, blijft het belangrijk om verstandig om te gaan met de inhoud van de berichten.

Voor de Whatsapp Buurtpreventie geldt nog steeds dat een bericht pas geplaatst dient te worden als de situatie urgent is en nadat de politie is verwittigd.
Je kunt de "spelregels" hier downloaden.

WhatsApp-Buurtpreventie coördinatie Swartbroek
Peter Ogier en Patrick Smeets

_______________________________________________________________________________________

Mededelingen!

Beste dorpsgenoten,

Natuurmonumenten wil een volgende stap zetten in het herstel van het voormalige doorstroommoeras Roukespeel, onderdeel van natuurgebied de Krang in Swartbroek bij Weert. Door een grondwal door te steken en bermgreppels te dempen wordt de waterhuishouding gedeeltelijk hersteld. Zo krijgen waardevolle planten meer kansen en kan Roukespeel beter functioneren als een natuurlijke klimaatbuffer.

** Op vrijdag 19 november 2021 organiseert Natuurmonumenten om 15.00 uur een informatiewandeling in het gebied om de geplande maatregelen toe te lichten. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden door een mail te sturen naar: kempenbroek@natuurmonumenten.nl . Na aanmelding ontvangt u een bevestiging met de startlocatie. **

Meer informatie over de plannen is te vinden op website van Natuurmonumenten: www.natuurmonumenten.nl/roukespeel

Ook in het nabij gelegen Laagbroek (ook onderdeel van de Krang) wil Natuurmonumenten maatregelen gaan treffen om het moeraskarakter ter herstellen. Informatie hierover volgt naar verwachting nog dit jaar. Houd daarvoor de website van Natuurmonumenten in de gaten: 

Herstel natte natuur in de Krang | Natuurmonumenten

Meer informatie vindt u in het dorpsblad van 22 november 2021.

_________________________________________________________________________________________

 

WhatsApp Image 2021-09-05 at 17.10.06.jpeg
WhatsApp Image 2021-09-05 at 17.10.16.jpeg

Beste inwoners van Swartbroek!

Op deze manier willen we jullie alvast informeren over de laatste werkzaamheden van de 2e fase.

**Donderdag 26 augustus 2021 start de aannemer met het opboren van de rioolput deksels, de Ittervoorterweg wordt niet afgesloten voor het verkeer maar wordt begeleid door verkeersregelaar. Kortom de putdeksels worden verwijderd en gevuld met asfalt.

Deze worden later na het aanbrengen van de deklaag weer terug geplaatst middels een nieuwe techniek.

**Vrijdag 27 augustus 2021 vinden er geen werkzaamheden plaats maar wordt een meerdaagse wielerwedstrijd Simac Ladiestour georganiseerd welke in Nederland diverse steden bezoeken waaronder Weert. Swartbroek - Ittervoorterweg maakt deel uit van het parcour.

Afsluiting Ittervoorterweg voor alle verkeer vanaf maandag 30 augustus t/m zondag 5 september er wordt een omleidingsroute ingesteld.

**Maandag 30 augustus 2021 wordt het huisvuil door van Kaathoven opgehaald, bewoners aan de Ittervoorterweg, Ringstraat, Corneliusplein en de Ringstraat zijn met een bewonersbrief geïnformeerd over de gewijzigde dienstregeling en de te nemen acties.

De vuilcontainers dienen zoals gebruikelijk om 7:00 uur op de straat te staan en worden eerder dan gebruikelijk geledigd. De aannemer is hierover geïnformeerd en verzamelen indien nodig de containers en plaatsen deze na lediging weer terug.

Arriva lijndienst 73 halte Swartbroek wordt tijdelijk verplaatst naar de Roermondseweg ter hoogte van de Tos. (bijlage). Dit is in overleg met Arriva vastgesteld.

De werkzaamheden in de 2e fase vanaf Coolenstraat tot aan de Breijbaan einde werkvak betreffen de resterende bestratingswerkzaamheden.

De asfaltwerkzaamheden vinden plaats over het gehele trace.

Wij hopen zondag 5 september na de werkzaamheden die dag de Ittervoorterweg vrij te geven voor het verkeer.

Bij deze hopen we u voldoende te hebben geinformeerd! Bij vragen kunt u terecht bij Erik Prast. (erik@dorpsraad-swartbroek.nl)

__________________________________________________________________________

Start werkzaamheden Ittervoorterweg in 2021
 

Maandag 19 juli wordt er gestart met de onderhoudswerkzaamheden aan de Ittervoorterweg.
- De 1e fase is het aanpassen van trottoirs, parkeervakken en groenvakken. Dit zal worden uitgevoerd van maandag 19 juli t/m vrijdag 6 augustus 2021
- Bouwvak (Geen werkzaamheden): 7 augustus t/m 29 augustus 2021
- De 2e fase zijn resterende bestratingswerkzaamheden en asfalteringswerkzaamheden. Dit zal worden uitgevoerd van maandag 30 september t/m zondag 5 oktober 2021


Dit is een selectie van punten die met de werkzaamheden worden uitgevoerd:
- 7 verhoogde verkeersplateau’s (bv ook op Polderte), bij alle zijwegen binnen bebouwde kom. Alles van rechts heeft voorrang.
- Fietspad (rood) eenzijdig op weg vanaf Breijbaan (met fietspad oprit)
- Verschuiven bus opstap naar MFA
- Aanpakken alle stoepen (bv hoeken Pelmersheideweg, Rectorijstraat)
- Aparte fietspaden op wegdek
- Opstaande stoepranden worden verwijderd, boom wortels worden weg gefreesd
- Verstopte kolken (bij bomen) worden afgedopt en nieuw geplaatst.

- Zebrapad is verplaatst

- Belijning komt terug op Pelmersheideweg (Fietsstroken)

- Wijzigingsborden worden geplaatst Opvallende zaken:
-Geen chicanes, er waren te veel verkeers-plateau's achter elkaar en te dicht op elkaar
-Geen zebrapaden, behalve op verkeerplateau Coolenstraat. Schijnt dat er sowieso binnen 30 km zones geen zebra (mogen?) voorkomen, is dus extra en niet gebruikelijk.
-Verkeersheuvel in Coolenstraat en in Pelmersheideweg (ipv huidige)

Klik hier voor het ontwerp.

Hieronder de brief die alle inwoners aan de Ittevoorterweg hebben gekregen:

WhatsApp Image 2021-07-16 at 15.00.26.jpeg

_________________________________________________________________________________________

Nieuwsbrief 'Bouw aan de kapelheuvelstraat'

Aan de zuidkant van Swartbroek komt een uitbreiding van 12 woningen met de naam Kapelheuvelstraat. Door middel van een aantal nieuwsbrieven willen wij u op de hoogte houden van de voortgang van dit project. Het bouwplan bestaat uit 11 projectbouw woningen, die worden gebouwd door bouwbedrijf Haex BV uit Weert. De start van de woningbouw is begin september gepland. 
De kavel op de hoek bij het Hennenstraatje is een zelfbouwkavel. Deze wordt via de gemeente verkocht door middel van een inschrijfprocedure, die loopt van 17 t/m 30 mei 2021. Informatie hierover kunt u vinden op: www.weert.nl/kapelheuvelstraat

Uitgebreide informatie over de achtergrond van het plan kunt u vinden op: www.planviewer.nl Informatie over de woningen kunt u vinden op: www.smolenaersmakelaardijbv.nl

De gehele nieuwsbrief is HIER te bekijken!
 

Woningbouw Kapelheuvelstraat

Woningbouw is belangrijk voor de leefbaarheid van een dorp.
Het bouwen voor doelgroepen is hierbij een aandachtspunt.
In Swartbroek is met name behoefte aan starterswoningen en levensloopbestendige woningen.
Op initiatief van de dorpsraad en de initiatiefnemer is een woningbouwplan voor Swartbroek ontwikkeld.
Hierover hebben in 2019 verschillende bijeenkomsten in het dorp plaats gevonden. Hieronder wordt u geïnformeerd over de stand van zaken.

 

Ontwerp bestemmingsplan ‘Kapelheuvelstraat’ ter inzage


Met ingang van 18 juni 2020 ligt gedurende zes weken, dat wil zeggen tot en met 29 juli 2020, bij de informatie- en servicebalie in het stadhuis Wilhelminasingel 101, ter inzage ligt het ontwerp bestemmingsplan ‘Kapelheuvelstraat’ met bijbehorende toelichting, planstukken en ontwerp vaststellingsbesluit.
Het ontwerp bestemmingsplan met het ontwerp raadsbesluit en bijbehorende stukken zijn digitaal raadpleegbaar via: www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0988.BPKapelheuvelstr-ON01.
Gedurende bovengenoemde periode van terinzagelegging (18 juni 2020 tot en met 29 juli 2020) kunnen ten aanzien van het ontwerp bestemmingsplan met de daarbij behorende stukken door eenieder schriftelijk of mondeling zienswijzen kenbaar worden gemaakt bij de gemeenteraad, Postbus 950, 6000 AZ Weert.
 

Geen informatiebijeenkomst


Wij informeren u via deze brief, omdat er vanwege de Corona-regels geen informatiebijeenkomst kan worden gehouden. Dit hadden we eerder wel afgesproken. We willen het proces om te komen tot de woningbouwontwikkeling echter niet onnodig vertragen.
 

Plan

 

De afgelopen periode is gewerkt aan het plan ‘Kapelheuvelstraat’.
Het plan omvat het bouwen van 12 woningen aan een nieuw aan te leggen straat (Kapelheuvelstraat) tussen het Hennenstraatje en de
Rectorijstraat. De woningen zijn geprojecteerd achter de woningen
aan de Rectorijstraat met nummers 16 tot en met 40 (even).
Het gaat om 3 tussenwoningen, 4 half vrijstaande woningen, 4 bungalows en
1 bouwkavel. De bungalows worden in één bouwlaag gebouwd en
krijgen een hoogte van maximaal 4 m. De tussen- en eindwoninge
n bestaan uit een begane grond en een verdieping onder een kap,
de maximale goothoogte is 4,5 m en de nokhoogte is maximaal 8 m.
Op het bouwkavel kan een woning in maximaal 2 verdiepingen met kap
worden gebouwd, maximale goothoogte van 6 m en maximale
bouwhoogte van 9 m.
In het stedenbouwkundig plan is extra ruimte in het openbaar gebied voorzien voor robuuste groen-blauwe structuren,
groen en biodiversiteit. Het speelterreintje is pas geleden vernieuwd
en blijft intact. Over de vervanging van het trapveldje gaan we nog in overleg met de buurtbewoners en de dorpsraad. Hiervoor zijn
verschillende alternatieven. De Kapelheuvelstraat wordt deels
als ‘karrenspoor’ aangelegd. Op dit deel geldt een eenrichtingverkeer-regime voor gemotoriseerd verkeer, richting Rectorijstraat.
De bestaande houtwal tussen het speelterreintje en dit karrenspoor wordt planologisch beschermd. Hiermee wordt de instandhouding geborgd.
 

Tot slot


Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met Marian Arts of Roeland Kolkmeijer.
Ze zijn per e-mail bereikbaar via m.arts@weert.nl en r.kolkmeijer@weert.nl.

CONTACT

Heeft u vragen over de informatie op deze website of gewoon vragen aan onze dorpsraad? Vul dan het formulier in en wij geven zo snel mogelijk antwoord.

Kapellestraat 11
6005 SZ
Swartbroek

  • Facebook

* is verplicht

Bedankt voor de inzending!

Swartbroek.info

bottom of page